48 Medicare Advantage Plans found in Coweta County, Georgia


Plan Name Type Rating Premium
AARP Medicare Advantage Plus Plan 1 (HMO-POS) Local HMO 3.5 Stars $0
AARP Medicare Advantage Plus Plan 2 (HMO-POS) Local HMO 3.5 Stars $48
Aetna Medicare Advantra Preferred Plan (PPO) Local PPO 3.5 Stars $38
Aetna Medicare Basics Plan (PPO) Local PPO * Plan too new to be measured $0
Aetna Medicare Essential Plan (PPO) Local PPO 4.5 Stars $0
Aetna Medicare Plus Plan (PPO) Local PPO Plan too new to be measured $0
Anthem MediBlue Access (PPO) Local PPO 3.5 Stars $57
Anthem MediBlue Access Basic (PPO) Local PPO 3.5 Stars $0
Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $25
Anthem MediBlue Extra (HMO) Local HMO 3.5 Stars $22
Anthem MediBlue Plus (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0
Cigna-HealthSpring Preferred GA (HMO) Local HMO 3.5 Stars $19
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $23
Georgia Health Advantage (HMO I-SNP) Local HMO Plan too new to be measured $25
Humana Gold Plus H4141-017 (HMO) Local HMO 4 Stars $0
Humana Gold Plus SNP-DE H4141-003 (HMO D-SNP) Local HMO 4 Stars $22
Humana Honor (PPO) Local PPO * 4 Stars $0
HumanaChoice H5216-073 (PPO) Local PPO 4 Stars $51
HumanaChoice H5216-145 (PPO) Local PPO 4 Stars $33
HumanaChoice H5216-154 (PPO) Local PPO 4 Stars $0
HumanaChoice H5216-157 (PPO) Local PPO * 4 Stars $0
HumanaChoice H5216-203 (PPO) Local PPO 4 Stars $0
HumanaChoice R3392-001 (Regional PPO) Regional PPO * 4 Stars $0
HumanaChoice R3392-002 (Regional PPO) Regional PPO 4 Stars $75
HumanaChoice SNP-DE H5216-205 (PPO D-SNP) Local PPO 4 Stars $25
HumanaChoice SNP-DE H5216-206 (PPO D-SNP) Local PPO 4 Stars $23
Kaiser Permanente Senior Advantage Basic (HMO) Local HMO 5 Stars $0
Kaiser Permanente Senior Advantage Enhanced (HMO) Local HMO 5 Stars $70
Lasso Healthcare (MSA) MSA * Plan too new to be measured $0
Senior Advantage Medicare Medicaid Plan (HMO D-SNP) Local HMO 5 Stars $24
UnitedHealthcare Dual Complete (PPO D-SNP) Local PPO 4 Stars $22
UnitedHealthcare Dual Complete Choice (Regional PPO D-SNP) Regional PPO 3.5 Stars $24
UnitedHealthcare Medicare Advantage Choice (Regional PPO) Regional PPO 3.5 Stars $44
UnitedHealthcare Medicare Advantage Essential (Regional PPO) Regional PPO * 3.5 Stars $0
UnitedHealthcare Medicare Gold (Regional PPO C-SNP) Regional PPO 3.5 Stars $13
UnitedHealthcare Medicare Silver (Regional PPO C-SNP) Regional PPO 3.5 Stars $2
UnitedHealthcare Nursing Home Plan 1 (PPO I-SNP) Local PPO 4 Stars $25
UnitedHealthcare Nursing Home Plan 2 (PPO I-SNP) Local PPO 4.5 Stars $25
WellCare Access (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $25
WellCare Advance (HMO-POS) Local HMO * 3.5 Stars $0
WellCare Compass (HMO) Local HMO 3.5 Stars $20
WellCare Dividend (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0
WellCare Flex Complete (PPO) Local PPO 3 Stars $89
WellCare Liberty (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $25
WellCare Premier (PPO) Local PPO 3 Stars $0
WellCare Prime (PPO) Local PPO 3 Stars $44
WellCare Value (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0

28 Medicare Prescription Drug Plans found in Coweta County, Georgia


Plan Name Type Rating Premium
AARP MedicareRx Preferred (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $82
AARP MedicareRx Saver Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $38
AARP MedicareRx Walgreens (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $35
Anthem MediBlue Rx Enhanced (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $21
Anthem MediBlue Rx Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $68
Anthem MediBlue Rx Standard (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $74
Cigna-HealthSpring Rx Secure (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $23
Cigna-HealthSpring Rx Secure-Essential (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $22
Cigna-HealthSpring Rx Secure-Extra (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $56
Clear Spring Health Premier Rx (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $15
Clear Spring Health Value Rx (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $22
EnvisionRxPlus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $14
Express Scripts Medicare – Choice (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $84
Express Scripts Medicare – Saver (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $25
Express Scripts Medicare – Value (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $44
Humana Basic Rx Plan (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $25
Humana Premier Rx Plan (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $62
Humana Walmart Value Rx Plan (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $13
Mutual of Omaha Rx Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $57
Mutual of Omaha Rx Value (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $26
SilverScript Choice (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $23
SilverScript Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $70
WellCare Classic (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $31
WellCare Medicare Rx Saver (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $23
WellCare Medicare Rx Select (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $21
WellCare Medicare Rx Value Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $74
WellCare Value Script (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $16
WellCare Wellness Rx (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $13