49 Medicare Advantage Plans found in Newton County, Georgia


Plan Name Type Rating Premium Enroll
AARP Medicare Advantage Plus Plan 1 (HMO-POS) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
AARP Medicare Advantage Plus Plan 2 (HMO-POS) Local HMO 3.5 Stars $49.00 Enroll
Aetna Medicare Advantra Platinum Plan (HMO) Local HMO Not enough data available $54.00 Enroll
Aetna Medicare Advantra Preferred Plan (PPO) Local PPO 3.5 Stars $38.00 Enroll
Aetna Medicare Basics Plan (PPO) Local PPO * Plan too new to be measured $0.00 Enroll
Aetna Medicare Essential Plan (PPO) Local PPO 4.5 Stars $0.00 Enroll
Aetna Medicare Plus Plan (PPO) Local PPO Plan too new to be measured $0.00 Enroll
Anthem MediBlue Access (PPO) Local PPO 3.5 Stars $58.00 Enroll
Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
Anthem MediBlue Extra (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
Anthem MediBlue Plus (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
Cigna-HealthSpring Preferred (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
Cigna-HealthSpring Preferred GA (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
Cigna-HealthSpring Premier (HMO-POS) Local HMO 3.5 Stars $25.00 Enroll
Cigna-HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
Cigna-HealthSpring True Choice (PPO) Local PPO Plan too new to be measured $0.00 Enroll
EON CHOICE (PPO) Local PPO Not enough data available $0.00 Enroll
EON DELUXE (HMO D-SNP) Local HMO Not enough data available $0.00 Enroll
EON GOLD (PPO C-SNP) Local PPO Not enough data available $0.00 Enroll
EON SELECT (HMO) Local HMO Not enough data available $0.00 Enroll
EON SILVER (HMO C-SNP) Local HMO Not enough data available $0.00 Enroll
Humana Gold Plus H4141-017 (HMO) Local HMO 4 Stars $0.00 Enroll
Humana Gold Plus SNP-DE H4141-003 (HMO D-SNP) Local HMO 4 Stars $0.00 Enroll
Humana Honor (PPO) Local PPO * 4 Stars $0.00 Enroll
HumanaChoice H5216-073 (PPO) Local PPO 4 Stars $52.00 Enroll
HumanaChoice H5216-145 (PPO) Local PPO 4 Stars $34.00 Enroll
HumanaChoice H5216-154 (PPO) Local PPO 4 Stars $0.00 Enroll
HumanaChoice H5216-157 (PPO) Local PPO * 4 Stars $0.00 Enroll
HumanaChoice H5216-203 (PPO) Local PPO 4 Stars $0.00 Enroll
HumanaChoice R3392-001 (Regional PPO) Regional PPO * 4 Stars $0.00 Enroll
HumanaChoice R3392-002 (Regional PPO) Regional PPO 4 Stars $76.00 Enroll
HumanaChoice SNP-DE H5216-205 (PPO D-SNP) Local PPO 4 Stars $0.00 Enroll
HumanaChoice SNP-DE H5216-206 (PPO D-SNP) Local PPO 4 Stars $0.00 Enroll
Lasso Healthcare (MSA) MSA * Plan too new to be measured $0.00 Enroll
PruittHealth Premier (HMO I-SNP) Local HMO Not enough data available $0.00 Enroll
UnitedHealthcare Dual Complete Choice (Regional PPO D-SNP) Regional PPO 3.5 Stars $0.00 Enroll
UnitedHealthcare Medicare Advantage Choice (Regional PPO) Regional PPO 3.5 Stars $45.00 Enroll
UnitedHealthcare Medicare Advantage Essential (Regional PPO) Regional PPO * 3.5 Stars $0.00 Enroll
UnitedHealthcare Medicare Gold (Regional PPO C-SNP) Regional PPO 3.5 Stars $0.00 Enroll
UnitedHealthcare Medicare Silver (Regional PPO C-SNP) Regional PPO 3.5 Stars $0.00 Enroll
WellCare Access (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
WellCare Advance (HMO-POS) Local HMO * 3.5 Stars $0.00 Enroll
WellCare Compass (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
WellCare Dividend (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
WellCare Flex Complete (PPO) Local PPO 3 Stars $90.00 Enroll
WellCare Liberty (HMO D-SNP) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll
WellCare Premier (PPO) Local PPO 3 Stars $0.00 Enroll
WellCare Prime (PPO) Local PPO 3 Stars $45.00 Enroll
WellCare Value (HMO) Local HMO 3.5 Stars $0.00 Enroll

28 Medicare Prescription Drug Plans found in Newton County, Georgia


Plan Name Type Rating Premium Enroll
AARP MedicareRx Preferred (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $82.00 Enroll
AARP MedicareRx Saver Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $38.80 Enroll
AARP MedicareRx Walgreens (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $35.70 Enroll
Anthem MediBlue Rx Enhanced (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $21.00 Enroll
Anthem MediBlue Rx Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $68.50 Enroll
Anthem MediBlue Rx Standard (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $74.10 Enroll
Cigna-HealthSpring Rx Secure (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $23.80 Enroll
Cigna-HealthSpring Rx Secure-Essential (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $22.20 Enroll
Cigna-HealthSpring Rx Secure-Extra (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $56.80 Enroll
Clear Spring Health Premier Rx (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $15.60 Enroll
Clear Spring Health Value Rx (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $22.90 Enroll
EnvisionRxPlus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $14.20 Enroll
Express Scripts Medicare – Choice (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $84.20 Enroll
Express Scripts Medicare – Saver (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $25.10 Enroll
Express Scripts Medicare – Value (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $44.80 Enroll
Humana Basic Rx Plan (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $25.10 Enroll
Humana Premier Rx Plan (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $62.10 Enroll
Humana Walmart Value Rx Plan (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3 Stars $13.20 Enroll
Mutual of Omaha Rx Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $57.90 Enroll
Mutual of Omaha Rx Value (PDP) Medicare Prescription Drug Plan Plan too new to be measured $26.80 Enroll
SilverScript Choice (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $23.30 Enroll
SilverScript Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 4 Stars $70.50 Enroll
WellCare Classic (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $31.40 Enroll
WellCare Medicare Rx Saver (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $23.20 Enroll
WellCare Medicare Rx Select (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $21.90 Enroll
WellCare Medicare Rx Value Plus (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $74.60 Enroll
WellCare Value Script (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $16.20 Enroll
WellCare Wellness Rx (PDP) Medicare Prescription Drug Plan 3.5 Stars $13.20 Enroll